Creating Products - Създаване на продукти

Като разработчик и производител на ветеринарни продукти, защо вярваме в иновациите?
Защото един от аспектите, който прави нашите продукти успешни, е че ние постоянно ги развиваме.

Защото сме загрижени

Нашето предимство:
Специализирано знание в избраните предназначения

Убедени сме, че всяко животно има право на достоен живот, в който няма болка и страдание. За постигането на тази цел ние непрестанно се стремим към устойчиво развитие и намирането на специални решения за здравето на животните, които преминават отвъд обхвата на генеричните продукти. Докато продуктите на VetViva в по-голямата си част са генерични ветеринарни лекарствени продукти, нашето продуктово разработване поставя акцента върху „генерични+“:

Дори и да са чисто генерични, нашите продукти предоставят допълнителна полза. Например, чрез подобряване метода на управление или разрешението за пускане на пазара за допълнителни животински видове, чрез предлагане на алтернативни размери на опаковките, по-кратки карентни периоди, подобрени формули или нови предназначения.

VetViva – Пръв избор при здравето на животните за избрани предназначения:

 • Управление на болката
 • Противовъзпалителни
 • Евтаназия
 • Сетивни органи
 • Сърдечно-съдова система
 • Пикочни пътища 
 • Стомашно-чревен тракт, ендокринология и метаболизъм
 • Хранителни добавки
Произведено в Австрия

Нашите основни компетенции:
Разработване, производство и дистрибуция

НАШИЯТ ПРИНОС ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА

Вътрешно за фирмата разработване на продукти

Екипът от разработчици на VetViva следи развоите във ветеринарната медицина по целия свят с цел да даде ценен принос за здравето на животните и надеждността на доставките.

Екип от фармацевтични специалисти и ветеринарни лекари, както и дистрибуцията с подкрепата на нашите глобални дистрибуторски партньори, се фокусира върху разработването на нови, както и „генерични+“ продукти за малки и големи животни и коне, в избрани предназначения.

Нашите продукти предоставят допълнителна полза:

 • Чрез подобряване метода на управление
 • Разрешения за пускане на пазара за допълнителни животински видове
 • Алтернативни размери на опаковките
 • По-кратки карентни периоди
 • Подобрени формули
 • Нови предназначения
РАМО ДО РАМО С ВЛАСТИТЕ ПО СВЕТА

Регулаторни въпроси

Нашият екип по регулаторни въпроси координира всички дейности за получаването на разрешения за пускане на пазара в над 50 пазара по света. Нашият десетилетен опит с национални процедури за отпускане на разрешения се простира на няколко континента, от Австралия до Канада. В съответствие с нашия настоящ фокус върху пазарите на Европейския съюз и такива пазари, подобни на ЕС, ние все повече се концентрираме върху децентрализирани процедури и процедури на взаимно признаване.

Продължителният успех на нашите регулаторни дейности се гарантира от нови проекти за нашия продуктов портфейл, при което ние използваме редица стратегии на изпращане за общи, а също така и за пълни заявки.

Факти и цифри:

700
Разрешения за пускане на пазара
1117
Регистрирани марки
50
Държави за износ в целия свят
Нашето предложение

Продуктови портфейли

VetViva – Пръв избор при здравето на животните за избрани предназначения:

 • Управление на болката
 • Противовъзпалителни средства
 • Евтаназия
 • Сетивни органи
 • Сърдечно-съдова система
 • Пикочни пътища 
 • Стомашно-чревен тракт, ендокринология и метаболизъм
 • Хранителни добавки
Нашето преимущество

Собственост върху продукти и марки

Вътрешнофирменият екип от разработчици на VetViva предоставя знания за нашите продукти и това гарантира:

 • Знания относно спецификите в производството
 • Акуратно представяне на продуктовите характеристики, свързани с ползите и рисковете
 • Проверена оценка на продуктовите характеристики, свързани с ползите и рисковете
 • Високо ниво на гъвкавост и отзивчивост въз основа на солидни познания за пазара във връзка както с доставчиците, така и с клиентите
 • Укрепване на уникалното позициониране и диференциране от конкуренцията
 • Основа за оценка на възможностите за допълнително развитие на продуктите
Гарантиране на взаимни успехи

Партньорство

Заедно с нашите около 70 дистрибуторски партньора по света ние целим да задоволим нуждите на нашите клиенти - ветеринарни лекари и техните пациенти - по най-добрия възможен начин. Дългогодишните партньорства с нашите клиенти в целия свят дават своя ценен принос за развитието на нашите продукти. Заедно ние откриваме нужди от лечение и по този начин затваряме съществуващи празноти. Защото сме загрижени.

ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО - ПРОИЗВЕДЕНО В АВСТРИЯ

Добри производствени практики (ДПП)

Прилагането на най-високите стандарти за качество, както и добре обоснованият опит в областта на фармацевтичните технологии са задължителни за безопасното и ефикасното производство на лекарствени продукти. Система за управление на качеството, която се следи и подобрява непрекъснато, е ключов фактор за трайно високото качество на продуктите.

Наша основна компетенция е производството на стерилни и нестерилни разтвори. По-специално, някои от основните форми са водните инжекционни разтвори, наред с полутвърди продукти като суспенсии, мехлеми и капки за уши, гелове и прахове.

Всички процеси на VetViva Richter GmbH, от избора на доставчиците на суров материал до производствения процес и опаковането, се подлагат на стриктен контрол на качеството и на текущите спецификации на ДПП.

Разберете повече за нашия портфейл

Продукти за добитък и домашни любимци
Защото сме загрижени

Разбира се, за нас е важно и докладването на нежелани ефекти

Педантичното докладване на нежелани ефекти е важна характеристика на нашата корпоративна отговорност. Посредством електронни системи и опростени процедури за докладване ние надеждно и непрекъснато преразглеждаме профила полза/риск на нашите продукти. Ако желаете да се свържете с нас относно нежелани ефекти, моля попълнете нашия формуляр за докладване на нежелани ефекти.

Разбира се, докладването на нежелани ефекти – важен въпрос

Because we care