Полагане на нови основи за бъдещето

Фирма VetViva Richter GmbH със седалище в Австрия бе учредена през 2023 г. като 100%-дъщерно дружество на австрийската Richter Pharma AGРихтер Фарма ЕООД със седалище в София е част от тази промяна и се преобразува във ВетВива Рихтер ЕООД  в България. Получаваме ново име, разширяваме нашия асортимент, увеличаваме нашия капацитет и Ви предоставяме същото качество на обслужване и опит, както досега. С дългогодишния ни опит в бранша и досегашните ни успехи с VetViva полагаме основите за нововъведения за бъдещото.

Като дружество, ориентирано към международна дейност, VetViva Richter GmbH притежава повече от 700 разрешения за лекарствени продукти и изнася своите продукти не само в България, но и в над 50 държави в целия свят, а същевременно си сътрудничи на базата на взаимно доверие и с ветеринарни лекари и дългогодишни дистрибуторски партньори.

Управителен директор, VetViva България

Д-р Цанко Грозев

Richter Pharma се сдобива с ново име: VetViva Richter GmbH
 

Вече имаме многогодишен опит в индустрията и постигнати успехи, а с VetViva създаваме нещо ново за бъдещето. Както преди, лекарствата ще се произвеждат в Австрия и няма да бъдат променени!
Главната ни цел е Вие, нашите клиенти, да сте наш приоритет във всичко, което правим. Затова променяме само името на компанията, но продуктите ни и информацията за контакт ще останат същите.“

от ляво надясно: Изпълнителен директор Магистър Андреас Азамер, магистър по бизнес администрация (MBA) и Изпълнителен директор по операциите д-р Бернд Фолрих
Защото сме загрижени

Управителен съвет на
VetViva Richter GmbH

Уважаеми клиенти,

Всичко, което правим, е насочено към Вас, клиентите. Това започва още от фазата на разработката на продуктите, където старателно нагаждаме нашите лекарства с продуктовия портфейл за избрани предназначения. Ние наистина искаме да бъдем първият избор за ветеринарните лекари. Отлична акуратност и надеждност са нашият девиз, когато става въпрос за снабдяване на нашите партньори с продуктите ни, като върху тези ключови думи се гради основата на всички наши партньорства. Искаме нашите клиенти да бъдат вдъхновени от - както и да извлекат максимална полза от - техническата експертиза зад нашите продуктови портфейли. С нашата експертиза и отдадени служители ние можем да дадем важен принос за подобряването на благоденствието на животните, през целия път от разработката на продуктите до тяхната доставка.

Нашата визия:
VetViva - Пръв избор при здравето на животните за избрани предназначения

Because we care
Защото сме загрижени

Нашата мисия:

Представянето на принципите ни на нашите клиенти се гради на четири централни стълба:

  • Убедени сме, че всяко животно има право на достоен живот, в който няма болка и страдание.
  • Ние постигаме тази цел чрез устойчиво развитие и производство на специализирани решения за грижа за здравето на животните отвъд генеричните продукти. Така ние допринасяме за подобряване качеството на живот и достъпа до лекарства за животните-пациенти.
  • Ние непрекъснато преразглеждаме нашите процеси, за да поощряваме отговорната консумация и производствени модели.
  • Във VetViva ние поставяме клиента в центъра на нашите действия.

 

Нашето фирмено обещание,
4-те водещи принципа

Нашата философия

Customer Centricity - Клиентите в центъра на вниманието

Защо фокусираме вниманието си върху нашите клиенти?

Защото мисията ни е да отговаряме на Вашите точни нужди, които да направят успешен Вашия бизнес.

За нас това означава, че преценяваме всички наши действия от гледна точка на клиентите. Така стигаме до трите водещи принципа на VetViva Richter GmbH. Те са насока, а също и стандарт за нашите ежедневни дейности във всички области и функции по линията на цялата верига на добавена стойност. Служейки си с тези принципи, ние ориентираме нашата работа спрямо нашите клиенти,

  • разработваме продукти и ги предоставяме на клиентите,
  • развиваме компетенции и ги споделяме с клиентите,
  • и по този начин градим нашето присъствие на пазара заедно с тях.
VetViva Richter GmbH

Факти и цифри

2023
Основана
700
Разрешения за пускане на пазара
70
Дистрибуторски партньори по света

Членства и партньорства

ВЗАИМОСВЪРЗАНИ В ЕВРОПА

VetViva част от Access Vetmed

Access VetMed е гласът на Европейската индустрия за генерични и ветеринарни лекарствени продукти с добавена стойност, която предоставя обща информация на широката публика относно многото предимства на генеричните ветеринарни лекарствени продукти за здравето на животните и обществото.

„Като индустриална организация на ЕС искаме да повишаваме осведомеността за генеричните ветеринарни лекарствени продукти с добавена стойност и техните полезни качества – Availability (наличност), Convenience (удобство), Compliance (съответствие), Efficacy (ефикасност), Safety (безопасност), и Savings (спестяване) – които могат да бъдат обобщени в ACCESS. Тези характеристики имат значително отражение върху здравето и благоденствието на животните, като това пряко допринася и за човешкото здраве и опазването на околната среда,“ заявява Долорес Кайнзос, председател на Access VetMed.