Добре дошли във VetViva!

Нашето обещание: Утвърденото остава, новото идва.

Фирма VetViva Richter GmbH със седалище в Австрия бе учредена през 2023 г. като 100%-дъщерно дружество на австрийската Richter Pharma AG. Рихтер Фарма ЕООД със седалище в София е част от тази промяна и се преобразува във ВетВива Рихтер ЕООД в България. Получаваме ново име, разширяваме нашия асортимент, увеличаваме нашия капацитет и Ви предоставяме същото качество на обслужване и опит, както досега. С дългогодишния ни опит в бранша и досегашните ни успехи с VetViva полагаме основите за нововъведения за бъдещото.

Като дружество, ориентирано към международна дейност, VetViva Richter GmbH притежава повече от 700 разрешения за лекарствени продукти и изнася своите продукти не само в България, но и в над 50 държави в целия свят, а същевременно си сътрудничи на базата на взаимно доверие и с ветеринарни лекари и дългогодишни дистрибуторски партньори.

Нашата цел:

Щастливи животни и доволни клиенти

Във VetViva ние поставяме Вас – нашите клиенти и Вашите пациенти-животни – в центъра на всичко, което правим.

С нашите четири водещи принципа „Клиентите в центъра на вниманието - Customer Centricity“, „Създаване на продукти - Creating Products“, „Създаване на компетенции - Creating Competence“ и „Създаване на бизнес - Creating Business“ ние преследваме нашата цел с ентусиазъм и отдаденост.

Като разработваме и предоставяме продукти, а също и като споделяме компетенции с Вас - клиентите, ние създаваме солидна основа за успех, която е както съвместна, така и надеждна.

Нашето фирмено обещание, 4-те водещи принципа

Нашата философия:

Customer Centricity - Клиентите в центъра на вниманието

Защо фокусираме вниманието си върху нашите клиенти?
Защото мисията ни е да отговаряме на Вашите точни нужди, които да направят успешен Вашия бизнес.

Нашата мисия: Здравето на животните

Creating Products - Създаване на продукти

Като разработчик и производител на ветеринарни продукти, защо вярваме в иновациите?
Защото един от аспектите, който прави нашите продукти успешни, е че ние постоянно ги развиваме.

Creating Products - Създаване на продукти

Нашето предимство: Специализирано знание в избраните предназначения

Продуктите на VetViva за големи и малки животни и коне са предимно генерични ветеринарни лекарствени продукти, все пак фокусът при разработката на продукти е поставен върху „генерични+“. За разлика от чисто генеричните, нашите продукти предоставят и допълнителна полза.

Вашата полза: Нашето ноу-хау

Creating Competence - Създаване на компетенции

Защо искаме да предложим нашата експертиза, за да Ви подпомогнем като ветеринарен лекар?
Защото сме убедени, че всяко животно има право на достоен живот, в който няма болка и страдание.

Нашето обещание: Сътрудничество

Creating Business - Създаване на бизнес

Защо можем да гарантираме, че нашите клиенти ще бъдат успешни?
Защото нашето ветеринарно ноу-хау се комбинира с широко разбиране на пазара.