Creating Competence - Създаване на компетенции

Защо искаме да предложим нашата експертиза, за да Ви подпомогнем като ветеринарен лекар?
Защото сме убедени, че всяко животно има право на достоен живот, в който няма болка и страдание.

Защото сме загрижени

Споделяне на знания

Нашите знания ни позволяват да помагаме на ветеринарните лекари, дистрибуторските партньори и членовете на корпоративна група да използват и/или търгуват успешно нашите продукти по лесен, бърз и кооперативен начин.

Добрите взаимоотношения с клиентите са наш основен приоритет. Като надежден равностоен партньор ние сме в състояние да преценим какви мерки можем да предприемем, за да Ви подпомогнем с нашите знания за продуктов мениджмънт, ветеринарна техническа поддръжка и маркетинг.

Нашето предложение:

  • Специализирана консултация за нашите продукти от висококвалифициран екип по продажбите
  • Отговори на технически въпроси относно използването на нашите продукти от ветеринарни експерти на нашия екип за ветеринарна помощ
  • Обучение за продуктите, допълнително обучение и редакторски статии, написани от експерти по избрани предназначения
  • Бързи и компетентни отговори на Вашите въпроси от екипа по продажби и обслужване на клиентите
Защото сме загрижени

Създаване на компетенции

За мен и моя екип от експерти по ветеринарна медицина и маркетингова комуникация това означава да подкрепяме нашите клиенти при безопасното използване и компетентния маркетинг на нашите продукти чрез споделяне на специализирани знания за продуктите. Заедно с колегите от дистрибуцията ние сме щастливи да бъдем Ваш партньор: компетентни – ясни – надеждни. Because we care - Защото сме загрижени!

Магистър Сандра Холервьогер-Минарик
Ръководител на отдел Маркетинг