Epityl - Епитил

Активно вещество: 

Phenobarbital 60 мг/таблетки.

Фармацевтична форма:

овкусени таблетки за кучета

Предназначение за употреба:
Аналгетици, противовъзпалителни, средства за наркоза и локална анестезия
За повече информация вижте сертификата за допълнителна защита (SPC)

Размер на опаковката

100 табл. 

Tranquiline - Транквилин гел

Активно вещество: 

Acepromazine 35 мг/мл

Фармацевтична форма:

орален гел за кучета 

Предназначение за употреба:

Аналгетици, противовъзпалителни, средства за наркоза и локална анестезия
За повече информация вижте сертификата за допълнителна защита (SPC)

Размер на опаковката

10 мл

Unomec - Уномек

Активно вещество: 

Eprinomectin 5 мг/мл

Фармацевтична форма:

разтвор за поливане за говеда и млечни крави

Предназначение за употреба:

 Противопаразитни продукти  
За повече информация вижте сертификата за допълнителна защита (SPC)

Размер на опаковката

1 л

Fenpradin - Фенпрадин

Активно вещество: 

Praziquantel 50 мг
Fenbendazole 500 мг

Фармацевтична форма:

таблетки за кучета и котки

Предназначение за употреба:

Противопаразитни продукти  
За повече информация вижте сертификата за допълнителна защита (SPC)

Размер на опаковката

100 табл. 

Bonezeal - Бонезил

Активно вещество: 

витамини за кучета

Фармацевтична форма:

овкусени таблетки за кучета

Предназначение за употреба:

Допълващ фураж 

Размер на опаковката

100 табл.